Maand: juli 2022

Algemene voorwaarden

Elk lid ontvangt na betaling van zijn bijdrage een lidkaart. Met deze lidkaart heeft u toegang tot de GO-FiT faciliteiten. Bij verlies van de lidkaart dient een nieuwe te worden aangekocht aan de prijs van 10,00 euro. Elk lidmaatschap is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en verbonden aan de plaatselijke club. Een sportongevallenverzekering is rechtstreeks in […]